Bez objednání

Výkony prováděné bez objednání:

EKG – klidová 12 svodová elektrokardiografie

Duplexní sonografie žil dolních končetin u pacientů s podezřením na flebotrombózu

Odběr krve (od 7:00 do 10:00)

Quickův test (kontrola léčby Warfarinem)

 

Předpis receptů

Předpis léků provádíme pouze pro pacienty dispenzarizované na našem pracovišti.  Ostatní pacienti se musí obrátit na svého praktického lékaře a předpis léků na našem pracovišti není možný. Při běžné kardiologické či diabetologické nebo angiologické kontrole Vám dle Vaší potřeby léky ochotně předepíšeme. Nemůžeme ale předepisovat léky, jejichž předpis je vázán na jinou odbornost mimo kardiologie či diabetologie.

Pokud se dostavíte na naše pracoviště pouze pro předpis léků, můžeme Vám předepsat pouze ty léky, které jsou vázány na naši odbornost a které tedy nemůže předepisovat Váš praktický lékař. Ostatní léky musí, dle slovního doporučení zdravotních pojišťoven, předepisovat Váš praktický lékař. Porušením tohoto doporučení se vystavujeme riziku pokuty ze strany pojišťoven. Smyslem tohoto opatření je, dle slovního vyjádření zdravotních pojišťoven, zajištění racionální a bezpečné preskripce. Fakticky jde o to, že by praktický lékař měl mít přehled o všech užívaných léčivech svého pacienta a měl by zabránit nevhodným kombinacím preparátů doporučovaných různými specialisty. Navíc by měl mít praktický lékař přehled o skutečném užívání medikace a dle stavu pacientů léčbu racionalizovat.