Klinické studie

Nyní probíhající klinické studie

 

  • PROMINENT  ( kód studie K 877-302) Pemafibrate to Reduce cardiovascular OutcoMes by reducing triglycerides IN diabetic patiENTs.  Jedná se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou mezinárodní multicentrickou studii fáze III, srovnávající vliv pemafibrátu proti placebu v prevenci kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu.                                                                                                                                                               Hlavní zkoušející: MUDr. Libor Staněk                                                                                         
  • PEGASUS-TIMI 54 (kód studie D5132C00001) Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná mezinárodní multicentrická studie fáze III, srovnávající vliv ticagreloru oproti placebu na prevenci trombotických příhod u pacientů s historií infarktu myokardu při současném podávání acetylsalicylové kyseliny.

           Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Malecha

  • REWIND (protokol H9X-MC-GBDJ) Researching Cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes. Jedná se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou mezinárodní multicentrickou studii fáze III, srovnávající vliv dulaglutidu (inkretinu) proti placebu v prevenci kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu.

          Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Malecha

          Zkoušející, u kterého získáte informace: MUDr. Libor Staněk

  • EUCLID (kód studie D5135C00001)Examining Use of tiCagreLol In PAD. Jedná se o randomizovanou dvojitě zaslepenou mezinárodní multicentrickou studii fáze III, srovnávající vliv ticagreloru oproti clopidogrelu na snížení rizika kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin.

          Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Malecha

  • FOURIER ( protokol 20110118) Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk. Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná multicentrická studie posuzující účinek dodatečného snížení hladiny LDL cholesterolu na závažné kardiovaskulární příhody při podávání hodnoceného přípravku AMG 145 v kombinaci se statinovou terapií u pacientů s klinicky prokazatelným kardiovaskulárním onemocněním.

         Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Malecha

  • DECLARE ( kód studieD1693C00001) Dapagliflozin Effect on Cardiovasular Events. Jedná se o multicentrickou randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii fáze III, srovnávající vliv Dapagliflozinu 10 mg užívaného 1xdenně proti placebu na incidenci kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhody u diabetiků 2. typu.

          Hlavní zkoušející: MUDr. Libor Staněk

Již ukončené klinické studie, které probíhaly na našem pracovišti

STABILITY - studie fáze III 2009-25.5.2013
PALLAS - studie fáze III 2010-2011
SWITCH - studie fáze III 2010
CRESCENDO - studie fáze III 2007
ROCKET AF - studie fáze III 2007