Tělovýchovné lékařství

Naše ambulance se zabývá funkční diagnostikou sportovců. Nabízíme provedení kvalitních zátěžových testů (bicyklová ergometrie, zátěžový test na běhacím pásu a  zátěžový test na ergometru zatěžujícím paže – rumpálu). Provádíme spirometrické vyšetření. Zabýváme se poradenstvím v oblasti výživy a sportu. Provádíme preventivní vyšetření sportovců a zaměstnanců v oborech s velkou fyzickou zátěží.  Využíváme naše zkušenosti z oboru kardiologie, vnitřního lékařství a diabetologie. Nezabýváme se však diagnostikou a léčbou poruch pohybového aparátu. Po předchozích zkušenostech jsme ustoupili od provádění spiroergometrického vyšetření a nyní tento test není v naší nabídce.   Odborným garantem v oblasti tělovýchovného lékařství  je MUDr. Libor Staněk, který je atestovaným lékařem v tomto oboru. V oboru tělovýchovného lékařství nemáme smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Ceník za prováděná vyšetření naleznete níže. Pokud jsme žádáni o vystavení potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu u osob mladších 18 let, je nutné vyplnění  anamnestického dotazníku a jeho potvrzení pediatrem. Anamnestický dotazník je ke stažení zde. Anamnestický dotazník mohou samozřejmě využít i starší sportovci.

Ceník vyšetřtení:

Laktátová křivka  (pouze bicyklový ergometr)     1.120 Kč
Wingate test + max. laktát + pedálové měření       550 Kč
Ergometrie  (zátěžové EKG)       840 Kč
InBody720 - měření + diagnostika       350 Kč
InBody720 - opakované měření       250 Kč
InBody720 - měření + prezentace výsledků + doporučení       550 Kč
Plán nastavení orientačního jídelníčku       900 Kč
Plán individuálního jídelníčku na míru    1.650 Kč
Individuální komplexní výživový plán    3.700 Kč
Konzultace s výživovou poradkyní - 60 minut       500 Kč
Rozbor stravy, vyhodnocení dotazníku, doporučení    1.200 Kč

Zvýhodněné „balíčky“ vyšetření

A. 

 
Základní vyšetření sportovním lékařem
Obsahuje: Klinické vyšetření lékařem,  klidové EKG,  InBody 720
 
      1.100 Kč

 
B.

 
Vyšetření sportovním lékařem k přihlášce na vysokou školu
Obsahuje: Klinické vyšetření lékařem,  klidové EKG,  InBody 720,  ergometrii
 
      1.500 Kč

 
C.

 
Vyšetření sportovním lékařem k tzv. „ostaršení“ 
Obsahuje: Klinické vyšetření lékařem,  klidové EKG,  InBody 720,  ergometrii
 
      1.500 Kč

 

Ceny jsou smluvní, platné od 1.1.2016.  

Ceny jsou bez DPH - plnění DPH je osvobozeno podle § 58 zákona o DPH.