Dispenzarizovaní pacienti

Dispenzarizovaní pacienti jsou pravidelně kontrolováni lékaři naší ambulance. Četnost kontrol je různá, podle závažnosti onemocnění a podle specifických potřeb jednotlivých pacientů. Často doporučujeme před plánovanou kontrolou v naší ambulanci provedení krevního odběru tak, aby při návštěvě byly laboratorní výsledky známé. Laboratorní hodnocení nám významně pomáhá v zhodnocení bezpečnosti a úspěšnosti zavedené léčby. Žádanku k provedení laboratorního vyšetření před budoucí plánovanou kontrolou Vám vydá lékař vždy na konci nynější klinické kontroly.

Při kontrolách v naší ambulanci je také třeba, abychom byli seznámeni s eventuálními změnami ve Vaší léčbě. Pokud od poslední návštěvy došlo k změně medikace, poznamenejte si nové léky a seznamte nás s nimi. Nespoléhejte jen na svou paměť.

Stejně důležitá je pro nás znalost výsledků provedených vyšetření, která indikoval Váš praktický lékař nebo jiný specialista.

Při plánování kontrol se snažíme přizpůsobit čas vyšetření potřebám pacientů. Snažíme se dodržovat objednací časy, ale přesto vždy počítejte s možným zdržením. K možnému zdržení z naší strany dochází z důvodů nutného neplánovaného akutního vyšetření jiného pacienta, nebo nedodržování plánovaného termínu kontroly jinými pacienty. Pokud není možné organizačně situaci zvládnout, může být pacient přicházející mimo objednaný termín přeobjednán na jinou dobu. Snažte se prosím termíny dodržovat.

Při převzetí do pravidelné dispenzarizace budete požádáni sestřičkou o nahlášení telefonního čísla, na které Vám můžeme zavolat výsledky vyšetření nebo Vám oznámíme změnu termínu kontroly, pokud došlo například k onemocnění lékaře. Kontrolujte si prosím SMS zprávy, na které často změny termínu posíláme. 

Na konci každé návštěvy dostanete kompletní zprávu. Všem praktickým lékařům okresu Chomutov posíláme zprávu elektronicky. Nicméně ne všichni praktičtí lékaři zvládají elektronické přijímání zpráv a ne všichni mají o elektronickou komunikaci zájem. Doporučujeme Vám proto předat písemnou zprávu Vašemu praktickému lékaři a zároveň si pořídit kopii pro vlastní potřebu. V případě akutních potíží může být naše kompletní zpráva velmi důležitá například pro lékaře záchranné služby či pro lékaře, který Vás přijímá pro akutní potíže do nemocnice. Znalost přesného diagnostického souhrnu a medikace může často zásadně ovlivnit další organizační postup a v některých situacích Vám může zachránit život.