Quickův test

Metoda, umožňující posoudit rychlost krevního srážení u pacientů užívajících Warfarin. Pravidelné kontroly srážení krve vyžadují všichni pacienti užívající Warfarin a nejdelší časový interval mezi kontrolami by neměl přesáhnout 6-8 týdnů. Srážlivost krve je hodnocena v takzvaných INR jednotkách. Důvod, pro který pacienti užívají Warfarin, je různý a různé je tedy také požadované rozmezí INR. Nejčastěji je požadováno dosažení INR 2-3. U některých nemocných však může být požadováno i jiné rozmezí. Pokud je při léčbě Warfarinem dosaženo INR pod 2, je dávka podávaného Warfarinu hodnocena jako nedostatečná a je většinou doporučeno dávku Warfarinu zvýšit. Pokud je hodnota INR nad 3, jedná se o situaci s vysokým rizikem krvácení a je většinou doporučeno dávku Warfarinu redukovat.

Některá zelenina může snižovat účinek podávaného Warfarinu, a proto se vyvarujte excesů v příjmu zeleniny. V žádném případě to však neznamená, že nemáte jíst zeleninu! Zeleninu si dopřávejte, ale pravidelně a zhruba ve stále stejném množství. Problematické může být například střídání „zeleninových“ a „masových“ týdnů. Pokud se setkáte s letákem, který nabádá pacienty užívající Warfarin k omezení užívání zeleniny, zahoďte ho do koše a těmito nesmyslnými radami se neřiďte. Další informace Vám rádi předáme v naší ambulanci.

Popis procedury Quickova testu najdete zde.