Redukce hmotnosti

U obézních pacientů je rozumná redukce hmotnosti doporučována k snížení kardiovaskulárního rizika (tj.riziko opakování či nově vzniklého infarktu myokardu či cévní mozkové příhody), ale očekáván je také blahodárný efekt na redukci rizika vzniku nádoru či ovlivnění pohybového aparátu a další. Zdravotní pojišťovny bohužel odbornou pomoc v této oblasti hradí jen částečně a Ordinace pro choroby srdce s.r.o. nemá se zdravotními pojišťovnami nasmlouvánu úhradu za péči o obézní pacienty. Přesto jsme Vám připraveni pomoci prostřednictvím  naší vysoce specializované a dobře vyškolené výživové poradkyně Martiny Markové. Martina je připravena posoudit správnost Vašeho jídelníčku a upozorní Vás na základní chyby.  Součástí  vyšetření  je kromě běžných antropometrických měření  i měření svalové hmoty a tukové tkáně na prémiové verzi přístroje In-Body. K výsledkům Vám Martina vždy podá odborný komentář. Ceník vyšetřtení naleznete níže.

Pro zdravou a dlouhodobě úspěšnou redukci hmotnosti je vždy potřebná fyzická aktivita. Problémem, před kterým stojí obézní pacient, je stanovení vhodné pohybové aktivity vzhledem k častým dalším přidruženým onemocněním a stanovení optimální intenzity zátěže. Protože obezita je také spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních komplikací, je optimální provedení zátěžového testu. Nejjednodušší je provedení bicyklové ergometrie s registrací 12 svodového EKG. Při tomto testu posoudíme přítomnost eventuální ischémie myokardu, či přítomnost eventuálních arytmií při zátěži a posoudíme reakci krevního tlaku na zátěž. Stanovíme také maximální dosaženou tepovou frekvenci, která je nezbytná pro odhad optimální tréninkové tepové frekvence z hlediska redukce hmotnosti pro konkrétního pacienta.   Zátěžové vyšetření není třeba provádět jen na bicyklovém ergometru, nabízíme i rumpál pro zátěž horních končetin či běhací koberec pro ty, kteří si troufají na jogging. Intenzita optimální zátěže při redukci hmotnosti se nejčastěji stanovuje ve formě tepové frekvence pro konkrétní pohybovou aktivitu, nebo stanovením výkonu ve wattech při tréninku na rotopedu. Neméně důležité je také, že si pacient pocitově vyzkouší, jaká zátěž je optimální. 

Ceník vyšetření:

InBody720 - měření + diagnostika      350 Kč
InBody720 - opakované měření      250 Kč
InBody720 - měření + prezentace výsledků + doporučení            550 Kč
Plán nastavení orientačního jídelníčku      880 Kč
Plán individuálního jídelníčku na míru   1.650 Kč
Individuální komplexní výživový plán   3.700 Kč
Konzultace s výživovou poradkyní - 60 minut      500 Kč
Rozbor stravy, vyhodnocení dotazníku, doporučení   1.200 Kč
Ergometrie (zátěžové EKG)      840 Kč