Zhoršení stavu dispenzarizovaného pacienta

Při zhoršení chronických potíží pacientů, kteří jsou dispenzarizováni na našem pracovišti, je vhodné domluvit časnější klinickou kontrolu nebo provedení konkrétního diagnostického vyšetření v časnějším termínu. Zavolejte tedy prosím v pracovní době a domluvíme se na novém časnějším termínu vyšetření.

Kontakt:  tel: + 420 474 686 323 (po-čt od 12:30-15:00)
               GSM: + 420 773 686 323  (po-čt od 12:30-15:00)

V případě akutních potíží nečekejte na pracovní dobu naší ambulance ani na časnější termín vyšetření, ale postupujte podle doporučení popsaného zde. Vyčkáváním si můžete významně poškodit svůj zdravotní stav.