Akutní potíže

Akutní potíže vzniklé mimo Ordinaci pro choroby srdce s.r.o.

Ambulance pro choroby srdce s.r.o. není organizačně připravena ani vybavena na pravidelné řešení akutních stavů vzniklých mimo naši ambulanci. Nezastupujeme péči urgentního příjmu nemocnice ani záchranné služby. Nejsme lůžkovým oddělení s intenzivní či následnou péčí. V případě akutních potíží se obracejte na Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Pomoc přivoláte telefonicky na čísle 155. Krajská zdravotní,a.s.- Nemocnice Chomutov o.z. zajišťuje 24 hodinový provoz interní příjmové ambulance a chirurgické příjmové ambulance. Pohotovostní služba praktického lékaře je zajištěna v areálu Nemocnice Chomutov od Po-Pá od 18:00 do 20:00. O víkendu od 10:00 do 19:00.

          

Akutní potíže vzniklé při vyšetření v Ordinaci pro choroby srdce s.r.o.

Jsme připraveni na řešení akutních potíží u pacientů v rámci provádění diagnostických výkonů v naší ambulanci. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni  v poskytnutí odborné první pomoci včetně provádění kardiopulmonální cerebrální resuscitace.  Spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje. Všichni lékaři i sestřičky naší ambulance mají zkušenost s prací na jednotce intenzivní péče. MUDr. Libor Staněk  pracoval dlouhé roky jako externí lékař Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v pobočce v Kadani.