Vyšetření bez doporučení

Pokud si přejete provedení vyšetření na našem pracovišti a nemáte doporučení ošetřujícího lékaře, není toto vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami. I v takovém případě Vás rádi vyšetříme, ale provedená vyšetření budete muset zaplatit hotově v ambulanci.

C E N Í K   V Y Š E T Ř E N Í

Klinické vyšetření kardiologem         1000  Kč
EKG vyšetření           200  Kč
Spirometrie klidová          300  Kč
Echokardiografické vyšetření      1.400 Kč
Ergometrie  (zátěžové EKG)         850  Kč
Ambulantní monitorování krevního tlaku (24 hod.)      550  Kč
Holterovské monitorování EKG (24 hod.)      1000  Kč
Duplexní a doppler. vyšetření dvou a více cév       1000  Kč
Sonografie horní poloviny břicha        500  Kč
Screening  syndromu spánkové apnoe  (Apnea Link)      850  Kč
Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve       200  Kč

Základní vyšetření sportovním lékařem ( klinické vyšetření + klidové EKG) 1100 Kč

Vyšetření sportovním lékařem k příhlášce na VŠ (klinické vyšetření + klidové EKG + ergometrie) 1500 Kč

Ceny jsou smluvní, platné od 17.1.2022.  
Ceny jsou bez DPH - plnění DPH je osvobozeno podle § 58 zákona o DPH.