Diabetologie

Zajišťujeme diabetologickou péči pro pacienty trpící cukrovkou všech typů. Od ledna 2015 bylo domluveno se Všeobecnou zdravoní pojišťovnou, že můžeme nabízet péči všem diabetikům, kteří budou mít o naši péči zájem. Následně však od roku 2017 byla podpora ze strany  Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolána a byla krácena platba za provedenou práci (uplatněny ekonomicky neakceptovatelné regulace). Bohužel i ostatní smluvní zdravotní pojišťovny kladly naší práci překážky a tak z ekonomických důvodů byl nábor dalších pacientů do pravidelné diabetologické péče pozastaven. 

Odborným garantem diabetologické péče je MUDr. Libor Staněk, který je nositelem funkční licence nejen v oboru kardiologie, ale i v oboru diabetologie. Vysoká úroveň péče o diabetiky by nebyla možná bez pečlivé práce diabetologické sestřičky Martiny Markové. Martina je držitelkou odborné specializace v péči o pacienta s diabetem. Zároveň je také zkušená mentorka klinicko pedagogické praxe. V léčbě a edukaci diabetiků také využívá rozsáhlé znalosti v oblasti výživy a pohybové terapie. Má ukončené vzdělání v oboru výživový a sportovní dietolog. 

\"\"