Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientANO
Cena550 Kč
objednat termín

Wingate test

Klasický Wingate test slouží ke zjištění anaerobní kapacity a silových schopností  organismu. Provádí se na bicyklovém ergometru nebo na rumpálovém ergometru (Brachumera). Sledují se maximální výkon a jeho pokles, vykonaná práce, počítá se tzv. index únavy. Jako jedno z mála pracovišť nabízíme na bicyklovém i rumpálovém ergometru analýzu síly a časování záběru levé a pravé končetiny. Lze tak odhalit různou výkonnost končetin, ale hlavně technické chyby v časování náběru svalů levé a pravé končetiny. Po odstranění těchto nedostatků lze velmi často pozorovat nárůst výkonnosti. Zlepšení techniky může také odstranit některé svalové dysbalance a předcházet chronickému svalově skeletálnímu postižení. Protokol testu lze přizpůsobit dle potřeb sportovce či trenéra. Při opakování testu v budoucnosti je však třeba dodržovat domluvený protokol, jinak dosažené výsledky nebudou vzájemně srovnatelné.

Průběh vyšetření

Po důkladném rozcvičení a zahřátí je na pedálu ergometru nebo na klice rumpálu nastaven konstantní točivý moment. Testovaný sportovec nejdříve šlape nebo točí klikou ergometru ve volném tempu, ale po odstartování  testu začne naplno sprintovat. Po 30 sekundách maximálního výkonu je test ukončen a následuje vyjetí. Podle potřeby je eventuálně odebírána kapka krve z ušního lalůčku k určení hladiny laktátu (většinou bezprostředně po dokončení sprintu , a pak v odstupu dvou a pěti minut).

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Vzhledem k maximálnímu výkonu svalů při tomto testu hrozí svalové poranění, proto je důležité rozcvičení před tímto testem. Ve snaze podat maximální výkon může dojít k akutnímu fyzickému přepětí s následným pocitem na zvracení a zvracením a doprovodnou slabostí. Další nepříjemností je možnost vyskočení boty ze zámku nášlapu na bicyklovém ergometru, proto u výkonnostních cyklistů botu k pedálu ještě fixujeme pásky.

Příprava

Dostatečná regenerace po předchozí fyzické aktivitě je podmínkou  testování.  Nedostatečná regenerace výsledek testu zásadně ovlivňuje a nebude možné srovnávat výsledky s jiným testem provedeným například v budoucnosti. Před maximální zátěží je také potřeba rozcvičení (na našem pracovišti standardizováno). Poslední jídlo před testem doporučujeme s odstupem  2-3 hodin. Příjem tekutin bez omezení, ale ne v nadbytku.