Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Duplexní sonografie žil dolních končetin

Neinvazivní sonografická metoda, která dovoluje rozpoznat  krevní sraženiny v žilách dolních končetin (flebotrombóza).  Žíly se zobrazují od třísla až do oblasti malých lýtkový žil. Jedná se o nejspolehlivější neinvazivní  metodu v diagnostice flebotrombózy . Při vyšetření také posuzujeme známky žilní nedostatečnosti, které vedou  k otokům dolních končetin.

Průběh vyšetření

Vyšetření začíná vleže na zádech na vyšetřovacím lůžku. Lékař přikládá ultrazvukovou sondu potřenou gelem na dolní končetinu.  Na našem pracovišti začínáme s vyšetřením v oblasti třísla a postupně vyšetříme celý průběh stehenní žíly. Sondou se snažíme stlačit vyšetřovanou žílu (stlačitelnost je známkou průchodnosti žíly) a zobrazujeme  žílu v dlouhé i krátké ose a posuzujeme  průtok krve. Pomačkáváním svalů lýtka či stehna se snažíme posoudit  zvýšení průtoku krve  při tomto manévru. K posouzení  žilní nedostatečnosti ( nedomykavosti žilních chlopní) vyzýváme pacienta k provedení  hlubokého nádechu s tlakem do břicha (jako na stolici). Po vyšetření stehenních žil se pacient obrací na břicho a pokračujeme  vyšetřením podkolenní žíly a žil v oblasti lýtka. Vyšetření  žil lýtka  je někdy prováděno také vyšetřením vsedě.U některých pacientů je součástí vyšetření i posouzení  laboratorních  známek  přítomnosti krevních sraženin. Z malého vzorku krve odebraného z žíly horní končetiny vyšetřujeme takzvané D- dimery. Vzorek odebrané krve je rovnou zpracován na přístroji v naší ambulanci. Zpracování trvá asi 10 minut.  Kombinace laboratorního vyšetření s ultrazvukovým vyšetřením  zvyšuje přesnost.  Pokud Vám nebyl odběr krve na D-dimery proveden,  je to z důvodu přítomnosti stavu, kde je toto vyšetření bezcenné . Například jsou to stavy, kde jsou D- dimery zvýšené  pořád a nejedná se o příznak flebotrombosy. Druhým nejčastějším důvodem je to, že tento odběr již provedl Váš praktický lékař.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Při pohmatu svalů stehna či lýtka a při pomačkávání sondou můžete při současné přítomnosti zánětu žil pociťovat mírnou bolestivost.  Vyšetření však výrazně bolestivé není. Ultrazvukový gel, používaný k lepšímu zobrazení, není dráždivý. Po vyšetření zbytky gelu setřete papírovým ubrouskem, který je běžně v naší ambulanci k dispozici. Vlastní ručník není potřeba, ale pro pocit lepšího komfortu si jej můžete samozřejmě vzít s sebou.Při odběru krve z žíly horní končetiny nelze vyloučit přítomnost následné krevní podlitiny. Jak jistě víte, odběr krve může být mírně bolestivý.  Naše sestřičky jsou však vlídné a zkušené.

Příprava

Není potřeba. Pokud má Váš praktický lékař podezření na akutní flebotrombosu, provádíme vyšetření bez předchozího objednání během celé pracovní doby.  Snažíme se o co nejrychlejší provedení vyšetření, ale protože je naše ambulance plně vytížena objednanými pacienty, počítejte s tím, že můžete v čekárně chvilku čekat.  Je tedy možné, že strávíte v naší ambulanci  30-120 minut.