Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč

Sonografie karotid (krkavic)


V současné době objednávky nepřijímáme

Ultrazvukové vyšetření krčních tepen, které přivádí okysličenou krev do mozku. Vyšetření se provádí u pacientů, kde je podezření na aterosklerotické zúžení těchto tepen. Významné zúžení může mít za následek nedostatečné prokrvení mozku, které se projevuje například bolestivostí  hlavy, závratěmi, poruchami vědomí,  poruchami myšlení.  Každý pacient po cévní mozkové příhodě by měl mít provedeno toto vyšetření.  Preventivně se vyšetřují pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění . Ultrazvukové vyšetření krčních tepen je někdy přirovnáváno k „oknu do koronárního řečiště“ – přítomnost aterosklerotických změn v oblasti krčních tepen totiž často doprovází podobné  změny na věnčitých tepnách srdce.

Průběh vyšetření     

Vyšetření  se provádí vleže na zádech. Hlava je v mírném záklonu. Jedná se o zcela nebolestivé vyšetření. Ultrazvuková sonda potřená gelem je přikládána z jedné a následně druhé strany krku a zobrazují  se odstupy a průběh obou  krkavic  a obě páteřní tepny (vertebrální).  Vyšetření trvá dle složitosti nálezu a vyšetřitelnosti  10-30 minut.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Vyšetření není nepříjemné ani není bolestivé. Problematické může být jen u pacientů s těžce omezenou hybností krční páteře. Ultrazvukový gel, používaný k lepšímu zobrazení vyšetřovaných struktur, není dráždivý. Po vyšetření zbytky gelu setřete papírovým ubrouskem, který je běžně v naší ambulanci k dispozici. Vlastní ručník není potřeba, ale pro pocit lepšího komfortu si jej můžete samozřejmě vzít s sebou.

Příprava

Není potřeba. K tomuto vyšetření nemusíte přijít nalačno. Počítejte s tím, že dle obtížnosti vyšetření strávíte v naší ambulanci  30-60 minut.