Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Komplexní kardiologické vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření slouží k posouzení nejasných stavů a k stanovení dalšího postupu - často zajištění dovyšetření v kardiocentru. Komplexní kardiologické vyšetření je také úvodním vyšetřením při převzetí pacienta do dispenzarizační péče. Organizačně mají lékaři naší ambulance na toto vyšetření vyčleněnu hodinu, aby mohla být doplněna některá  vyšetření zpřesňující diagnostiku a provedeny také byrokratické úkony (sepsání komplexních zpráv pro potřeby kardiocenter). Prosíme tedy pacienty, aby počítali s minimálně hodinovým až dvouhodinovým pobytem na našem pracovišti.

Pokud jsou pacienti k tomuto vyšetření odesíláni z terénu, očekáváme, že si k tomuto vyšetření pacient přináší výsledky posledního laboratorního vyšetření a výsledky dalších již provedených vyšetření. Bohužel je denní praxí, že se jedná o nejvíce zneužívané vyšetření, kdy jsou pacienti odesíláni k tomuto vyšetření pod různými záminkami (často velmi bizardními s malou pravděpodobností, že se jedná o onemocnění srdce či cév) a ze strany odesílajících lékařů  nebylo provedeno ani základní vyšetření. Jindy se za doporučením komplexního kardiologického vyšetření skrývá neochota odesílajícího lékaře vybrat konkrétní vyšetřovací metodu, která potvrdí či vyvrátí podezření na konkrétní onemocnění.  Výsledkem je bohužel prodlužování čekací doby na toto vyšetření, která se pohybuje kolem 3-5 měsíců. Přes naše snahy se z výše uvedených důvodů nedaří tuto dobu zkrátit.