Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Echokardiografie jícnová

Jícnová echokardiografie je vysoce specializované ultrazvukové vyšetření, které doplňuje  běžné echokardiografické vyšetření . Při  běžném echokardiografickém vyšetření  jsou získávány obrazy srdce ultrazvukovou sondou přes hrudník. Bohužel  v některých případech není takové zobrazení  dostatečně kvalitní.  K posouzení potřebných detailů či při potřebě zobrazení některých srdečních struktur z jiného pohledu  se provádí vyšetření jícnovou sondou.  Jícnová sonda je vlastně tenká hadice , na jejímž konci je ultrazvukový měnič.  Tato hadice se zavádí do jícnu po předchozím lačnění . Díky bezprostřední blízkosti  srdce a jícnu  přináší „ pohled z jícnu“ velmi kvalitní obraz  srdečních struktur.  Z vyšetření  nemějte obavy. Polknutí sondy může být pro někoho mírně nepříjemné,  ale vyšetření je obecně považováno za  bezpečné.  Během vyšetření můžete samozřejmě  normálně dýchat , protože dýchací cesty zůstávají  volné ( sonda je zavedena do  jícnu).

Průběh vyšetření

Po příchodu Vám vysvětlíme důvod Vašeho vyšetření, pokud Vám ho dostatečně neobjasnil Váš odesílající lékař. Budeme se ptát, zda máte polykací potíže či zda netrpíte nějakým onemocněním horní části zažívacího traktu. Důležitá je také znalost případných lékových alergií.  Ujistíme se, že skutečně přicházíte k vyšetření lační a zda máte pevný chrup. Pokud máte odstranitelnou zubní protézu, poprosíme Vás o její vynětí.  Následně Vás poučíme, jak bude vlastní vyšetření probíhat  a jak budete sondu polykat.  Sestřička Vám zajistí periferní  žílu plastovou kanylou ( flexila). Pacienti, kteří jsou odesíláni k vyšetření z nemocnice, by měli mít flexilu již zavedenou.  Flexilou se aplikují podle potřeby léky, ale například i echokontrastní  látka. Během vyšetření je monitorováno EKG, proto budete mít na hrudníku nalepeny EKG elektrody. Také je monitorován krevní tlak.

       Na našem pracovišti  je zvykem, že se sonda polyká v sedě.  Teprve po polknutí sondy se i se spolknutou sondou položíte na levý bok a v této pozici pak vlastní vyšetření probíhá. Sonda   je při  polykání potřena Mesocainovým  gelem, který  lokálně znecitliví vchod do jícnu a umožňí také hladké (klouzavé)  polknutí  sondy.  Nemějte  obavu z dávivého reflexu.  Pokud budete dbát pokynů personálu, zvládnete  polknutí hravě.  Dávivý reflex je utlumen Mesocainovým  gelem na sondě. Další možností je utlumení reflexu  aplikací  látky thiethylperazinu ( Torecanu) , který se aplikuje nitrožilně. Lze také připíchnut malou dávku sedativa  (nejčastěji midazolam).  I pacienti , kteří mají dávivý reflex při čištění zubů, dokáží  absolvovat vyšetření zcela hladce. 

      Sondu Vám při zavádění položí lékař na jazyk a vyzve Vás k polknutí. Po prvním polknutí většinou sondu spolknete jen do oblasti vchodu do jícnu, který je poměrné dráždivý.  Po druhém polknutí pak sondu „dopolknete“ do jícnu, kde je již sonda velmi dobře snášena. Pokud by náhodou i tato pozice sondy vyvolávala nepříjemné pocity, je možné připíchnutí již výše zmíněného sedativa či thiethylperazinu.

       Vlastní vyšetření může trvat dle složitosti různě dlouho , většinou  15-20 minut.  Po vyšetření  je třeba ještě hodinu pokračovat v lačnění vzhledem  k postupně odeznívajícímu znecitlivění  polykacích cest a riziku vdechnutí  nápojů či potravin.  Je třeba také počítat s omezenou pozorností po vyšetření, pokud byla aplikována sedativa či thiethylperazin.  Je proto  vhodné příjít k vyšetření  v doprovodu osoby, která se o Vás po vyšetření  postará. Po aplikaci výše uvedených léků  není možno například řídit automobil po dobu 4-6 hodin či vykonávat jiné činnosti vyžadující plnou pozornost.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Vyšetření jícnovou sondou je považováno obecně za bezpečné vyšetření, přesto je třeba počítat s některými riziky. Vyšetření není možné provádět u pacientů s poruchami polykání či u pacientů s nějakým jiným onemocněním jícnu.  Obávanou komplikací je zavedení sondy do výchlipky jícnu, kdy může dojít k poškození stěny jícnu. Průnik sondy stěnou jícnu do mezihrudí je jednou z nejzávažnějších komplikací. Musíme být informováni o polykacích potížích před vyšetřením a vyšetření nemůže být provedeno při přítomnosti stavů znesnadňujících volný průchod jícnem. Problémem je také možná aspirace žaludečního obsahu do plic u pacientů, kteří se nedostaví k vyšetření lační. Další možnou nepříjemností je krvácení z dutiny ústní, jícnu nebo žaludku. Je třeba, abychom byli informování o přítomnosti krvácení ze žaludku či jícnu v minulosti.  Při nedávném krvácení, přítomnosti akutního zánětu  žaludku,  jícnu či přítomnosti rozšířených žilních pletení jícnu,  nebude vyšetření provedeno. Vážným problémem může být alergická reakce na znecitlivující látku nebo na materiál povrchu jícnové sondy, která může vyústit až do šokového stavu. Informujte nás proto o alergických projevech v minulosti.  Problémem může také být porucha vědomí v důsledku výrazné individuální citlivosti na podané sedativum či antiemetikum (léky zklidňující pacienta a omezující dávivý reflex u citlivých jedinců). Je vhodné podstoupit vyšetření v doprovodu osoby, která dohlédne na Vaši bezpečnost po odchodu z ambulance.

Příprava 

Lačnění 4-6 hodin před výkonem ( diabetici s pomalejším vyprazdňováním žaludku raději 6 hodin).  Neberte si před vyšetřením žvýkačku ( spolykáte velké množství slin, které Vás pak budou dráždit). I při  nutnosti užívání léků musí  být splněna výše uvedená podmínka lačnění, domluvte se tedy s lékařem, který Vás k vyšetření  odesílá,  zda můžete léky užít později po vyšetření. Podmínkou vyšetření je vyloučení kontraindikací  ( měl by znát odesílající lékař)  a u pacientů odesílaných z nemocnice je vhodné podepsání informovaného souhlasu. Nemocniční pacienti mají mít zajištěnu periferní žílu plastovou kanylou. Doporučujeme dle možnosti větší průměr plastové kanyly pro snazší aplikaci případné echokontrastní látky. Počítejte s tím, že dle obtížnosti vyšetření strávíte v naší ambulanci  45-90 minut.

Stažení informovaného souhlasu je k dispozici zde.