Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Dobutaminová zátěžová echokardiografie

Farmakologická  zátěžová echokardiografie dobutaminem

Vysoce specializované echokardiografické vyšetření, které umožňuje posoudit změny stažlivosti levé komory srdeční během farmakologické zátěže dobutaminem.  Dobutamin je látka podobná adrenalinu, která zesiluje stažlivost srdečního svalu a současně zvyšuje tepovou frekvenci. Tímto způsobem  je simulována reakce srdce, ke které by došlo během fyzické zátěže.  Změny stažlivosti srdce po podání postupně narůstajících dávek dobutaminu jsou pak hodnoceny echokardiograficky pomocí speciálního softwaru. Při  zatížení srdce  podaným dobutaminem lze s dobrou pravděpodobností  předpovídat přítomnost  ischemické choroby srdeční či odhalit nové zúžení věnčité tepny při již známé diagnóze ICHS.  Test je zejména vhodný k posouzení přítomnosti ischemické choroby srdeční u pacientů, kteří nezvládnou fyzickou zátěž šlapáním na ergometru.  Metoda také dovoluje rozpoznání životaschopného či mrvého ložiska srdečního svalu.  Posuzována je také reakce chlopenního aparátu –  například přítomnost či zhoršení nedomykavosti chlopní  po podání dobutaminu.  Je také možné  neinvazivně hodnotit vzestup tlaku v plicním řečišti.  Z výsledku vyšetření je také možno odhadovat kardiovaskulární  riziko  plánované nekardiální operace.

Průběh vyšetření

Při vyšetření  pacient leží na levém boku  (stejně  jako při běžném echokardiografickém vyšetření). Má  zajištěnu periferní žílu plastovou flexilou a do žíly je mu podáván dobutamin v předem stanovených a postupně narůstajících dávkách pomocí přesného dávkovače.  Během vyšetření  lékař přikládá echokardiografickou sondu potřenou gelem na hrudník pacienta a po celou dobu vyšetření  je  tedy sledován echokardiografický obraz srdce .  Navíc je v intervalech měřen krevní tlak a trvale monitorována EKG křivka.  Celé vyšetření  trvá 45 minut,  vlastní podávání dobutaminu pak většinou 18 minut. Při podávání dobutaminu  pacient pociťuje  postupně se zrychlující  srdeční činnost. Po ukončení podávání dobutaminu  efekt této látky rychle odeznívá a srdeční činnost se zklidňuje.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Někteří pacienti vnímají zrychlující se srdeční frekvenci a zvyšující se sílu stahu levé komory mírně nepříjemně. Tato mírná komplikace však nebývá příčinou předčasného ukončení testu. Mnohem závažnější může být výskyt některých arytmií (nepravidelná, nebo neadekvátně rychlá srdeční akce), které mohou přimět lékaře ukončit test. Jsou známa úmrtí pacientů při tomto testu, kdy příčinou byly právě nezvládnutelné arytmie následované srdečním selháním.  Přestože jsme na řešení případných komplikací dobře připraveni, zbytečně neriskujeme a v případě vzniku arytmií test ukončujeme. Podávání dobutaminu může  také vést u některých pacientů k pocitům na zvracení, pocení a slabosti.  Občas se vyskytne bolest hlavy či brnění končetin.  Zřídka se objeví neadekvátní vzestup či naopak pokles krevního tlaku.  U pacientů s významným zúžením věnčité tepny se může během vyšetření vyskytnou tlak na hrudi.  Určitou nepříjemností může být i zajištění periferní žíly flexilou.  Po odstranění flexily se může stát, že budete mít v místě vpichu krevní podlitinu. Protože je během celého vyšetření také monitorován krevní tlak, může být mírně nepříjemné nafukování pažní manžety tlakoměru.

Příprava

 Vyšetření se z bezpečnostních důvodů provádí po nejméně 5 hodinovém lačnění. Stav nalačno usnadňuje řešení některých komplikací.  K vyšetření se hodí pacient  echokardiograficky přes hrudník dobře  vyšetřitelný a zejména ten, který nezvládne fyzickou zátěž na bicyklovém ergometru. Pokud zvládá bez problémů šlapání na ergometru, pak je bezpečnější provedení dynamické zátěžové echokardiografie. Pravdou ovšem je, že kvalita echokardiografického obrazu je při dobutaminové echokardiografii lepší.  Dva dny před vyšetřením je třeba vysadit  léky ze skupiny betablokátorů (Vasocardin, Concor, Betaloc, Atenolol,Lokren,Atenolol  a další).  Odesílající lékař může také zvážit vysazení nitrátů (MonoMack,  Isopelet..) a trimetazidinu( Preductal MR). Počítejte s tím, že dle obtížnosti vyšetření strávíte v naší ambulanci  45-60 minut.

Podmínkou vyšetření je, u pacientů odesílaných z nemocničních zařízení,  podepsání informovaného souhlasu, který je ke stažení přístupný zde.