Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Dopplerovské měření krevního tlaku na dolních končetinách

Metoda posuzující  hodnotu systolického krevního tlaku na tepně hřbetu nohy (a.dorzalis pedis) a na zadní holenní tepně (a. tibialis posterior). Změřením hodnoty krevního tlaku na těchto tepnách umožňuje posouzení  cévního zásobení nohou, stanovuje přítomnost  a stupeň ischemické choroby dolních končetin. Součástí vyšetření  je stanovení indexu kotník-paže (anclebrachal index)

Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí  v leže. Sestřička Vám nejdříve změří  krevní tlak na horních končetinách. Následně Vám omotá manžetu tlakoměru kolem lýtka. Připraví si tužkový dopplerovský přístroj. Tužkovou sondu potřenou ultrazvukovým gelem přiloží na vyšetřované tepny a po získání typického zvukového signálu proudící krve ve vyšetřované tepně nafoukne manžetu  na takový tlak, až zvukový signál toku krve vymizí. Následně pomalu manžetu vyfukuje a zaznamená hodnotu krveního tlaku při kterém se znovu objeví zvukový signál průtoku krve. Získá tak hodnotu systolického tlaku na vyšetřované tepně.  Běžně se vyšetřuje hodnota krevního tlaku na  tepně hřbetu nohy a na holenní tepně probíhající za vnitřním kotníkem.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Nafouknutí manžety může být někdy  nepříjemné a pro zvláště citlivé jedince mírně bolestivé. Většina pacientů však nepociťuje žádné potíže při nafukování manžety. Používaný ultrazvukový gel není dráždivý, ale teoreticky nelze vyloučit podráždění kůže u alergických pacientů.  Zbytky gelu setřete papírovým ubrouskem, který je v naší ambulanci k dispozici.

Příprava

Příprava k vyšetření není potřeba.  Vlastní vyšetření trvá  30 minut.