Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Testování poruch dýchání ve spánku (ApneaLink)

Testování poruchy dýchání ve spánku

V posledních několika letech se výrazně zvýšil zájem o poruchy dýchání ve spánku, které jsou často spojeny s chrápáním.  Zájem o tyto poruchy podnítilo zjištění, že jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku hypertenze, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, arytmií a náhlé smrti i celkové úmrtnosti.  Mají také vztah k většímu riziku obezity, rozvoje cukrovky a zvýšení hladiny cholesterolu.  Řidiči trpící poruchami dýchání ve spánku jsou ohroženi vyšším rizikem zavinění autonehody, protože nekvalitní spánek výrazně zvyšuje únavu.  Některé typy poruch dýchání ve spánku je možné léčit (nejčastěji pomocí přístroje, který ve spánku udržuje přetlak v dýchacích cestách a zabraňuje „ zapadání jazyka a chrápání“).  Objevují se nové důkazy o tom, že úspěšná léčba poruchy dýchání ve spánku  zlepšuje  nejen kvalitu života ,  ale také výrazně  usnadňuje léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Předpokládá se tedy, že úspěšná léčba může prodlužovat život.  Na našem pracovišti nabízíme první krok k posouzení možné přítomnosti poruchy dýchání ve spánku a to vyšetřením pomocí jednoduchého přístroje  ApneaLink. Při zjištění významné poruchy zasíláme záznam z tohoto vyšetření specialistce prim. MUDr. Martině Vyskočilové, která následně zajistí již vysoce odborné vyšetření ve spánkové laboratoři v Plzni a u indikovaných pacientů navrhuje a řídí terapii.

Průběh vyšetření

Sestřička Vás v naší ambulanci seznámí s přístrojem. Ovládání je velmi jednoduché. Přístroj si pak odnesete domů v tašce. Podle instrukcí sestřičky si přístroj nasadíte a zapnete jej až doma před spaním.  Na prst horní končetiny si před spaním nasadíte čidlo, které snímá saturaci kyslíku v krvi. Čidlo je spojeno drátem k malému přístroji, který si upevníte na prsa pomocí pásku. Od přístroje vede také hadička končící nosními brýlemi, které si před spaním také nasadíte. Nosní brýle slouží k snímání proudění vzduchu v oblasti začátku nosních průduchů a snímá tak epizody nočního chrápání a zástav dechu.  Po nasazení nosních brýlí a saturačního čidla již stačí jen přístroj zapnout. O správné funkci přístroje svědčí rozsvícená zelená kontrolka na těle přístroje a červeně svítící saturační čidlo.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

Vyšetření není nepříjemné a s přístrojem se vyspíte zcela bez potíží. Vlastní přístroj je malý a lehký a jeho umístění na prsou nečiní žádné výraznější nepříjemnosti.  Je třeba jen správně nasadit saturační čidlo a nosní brýle a hlavně nezapomenout přístroj spustit.  Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.  Protože dnes máme dostatek důkazů o vhodnosti takového vyšetření, hradíme  náklady  tohoto vyšetření z vlastních zdrojů, pokud je toto vyšetření doporučeno praktickým lékařem. Objednací doba k tomuto základnímu vyšetření je krátká a většinou jsme schopni Vám přístroj zapůjčit tentýž den nebo nejpozději do dvou či tří dní.  Jiná situace však nastane, pokud na základě tohoto vyšetření zjistíme, že Vaše porucha dýchání ve spánku je skutečně závažná.  Čekací doba na následné  již superspecializované dovyšetření  ve spánkové laboratoři je bohužel dlouhá a není výjimkou, že pacienti na toto dovyšetření čekají i 6 měsíců. Další problém nastal nově v souvislosti s neochotou zdravotních pojišťoven hradit případnou léčbu. Může tedy nastat situace, že vám bude ve spánkové laboratoři diagnostikována těžká porucha dýchání ve spánku vyžadující  léčbu, kterou nebude ochotna zdravotní pojišťovna uhradit.  Zároveň však při neléčení této poruchy přijdete o řidičský průkaz.  Vzhledem k této skutečnosti  si vyšetření dobře rozmyslete. Náklady na léčbu se mohou pohybovat kolem 20 tisíc i více.

Příprava

Příprava není potřeba.