Prováděná vyšetření

Nutné se objednatANO
Hradí pacientNE
Cena0 Kč
objednat termín

Ambulantní 24 hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM, Holter TK)

24 hodinová ambulantní monitorace  krevního tlaku

Metoda umožňující posoudit hodnoty krevního tlaku po celých 24 hodin v běžných „domácích“ podmínkách.  Tato metoda umožňuje zpřesnit diagnostiku vysokého krevního tlaku ( hypertenze),  dovoluje také upravit terapii   „ušít na míru“ pro konkrétního pacienta. Zjištěné hodnoty při této monitoraci  lépe  předpovídají závažnost hypertenze, než běžné vyšetření krevního tlaku v ambulanci. Naše zkušenosti ukazují, že vyšetření je nejcennější u nově diagnostikované hypertenze před zahájením farmakoterapie anebo u pacientů s rezistentní hypertenzí, kteří užívají více antihypertenziv.

Průběh vyšetření

     Manžeta k měření krevního tlaku je připevněna na paži pacienta a spojena hadičkou k malému přístroji, který pacient nosí na pásku, nebo na kšandě přes rameno. Přístroj v pravidelných, předem naprogramovaných intervalech, manžetu nafukuje a zaznamenává krevní tlak.  Většinou používáme protokol, kdy je krevní tlak měřen v 20 minutových intervalech přes den a 30 minutových intervalech v noci.  Výsledek je následně zpracován počítačem, který vytvoří záznam z naměřených hodnot a umožňuje konstrukci tlakové křivky ze zaznamenávaného období.                                                                                   

      Při nafouknutí manžety je vhodné na chvilku přerušit fyzickou aktivitu horními končetinami a povolit a svěsit paži. Při nepohybující se paži přístroj s větší pravděpodobností provede pouze jedno přesné měření bez nutnosti opakování nafouknutí. Opakující se nafukování a měření svědčí pro nejistotu přístroje, zda naměřená hodnota je přesná.

Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením

     Vyšetření s sebou přináší nepohodlí v souvislosti s nutností nošení pažní nafukovatelné manžety tlakoměru po celou dobu měření. Nafouknutí manžety mohou někteří pacienti vnímat bolestivě, či nepříjemně. Dalším problémem může být zhoršení kvality spánku, kdy při nočním měření můžete být nafukující se manžetou a mírným hlukem přístroje buzeni. Pokud vyšetření vnímáte skutečně nepříjemně, je třeba na tuto skutečnost upozornit lékaře při konečném hodnocení výsledků. Nepříjemné pocity totiž zvyšují hodnoty krevního tlaku a naměřené hodnoty budou nejspíše vyšší, než by odpovídalo skutečnému krevnímu tlaku.

Při nafouknutí manžety je vhodné na chvilku přerušit  fyzickou aktivitu a povolit paži -  přístroj pak s větší pravděpodobností provede přesné měření bez nutnosti opakování nafouknutí.  K měření krevního tlaku dochází také v noci, což pro některé pacienty přináší rovněž  určité nepohodlí. 

Příprava k vyšetření

Příprava není potřeba. Při hodnocení potřebujeme znát Vaši medikaci (včetně dávek!), kterou užíváte.