Ukončena spolupráce s pojišťovnou 205. Zůstává spolupráce s jedinou zdravotní pojišťovnou 111 (VZP).

16.7.2023

Z ekonomických důvodů byla ukončena spolupráce s pojišťovnou 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Služby hrazené pojišťovnou 205 je možné čerpat na našem pracovišti do 31.12.2023.